làm visa Úc công tác

Tháng Mười Hai 1, 2021

1. Hồ sơ xin visa công tác Úc

Để xin visa đi Úc công tác, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ dưới đây:

  • Hồ sơ nhân thân
  • Hồ sơ công việc + chuyến công tác
  • Hồ sơ tài chính
  • Giấy tờ chuyến đi

2. Nộp hồ sơ xin visa đi Úc công tác ở đâu?

Hiện nay có 2 cách xin visa công tác Úc, đó là xin online trực tiếp tại Bộ Nội vụ Úc hoặc nộp hồ sơ giấy tại văn phòng VFS Global – đơn vị tiếp nhận hồ sơ xin visa Úc có địa chỉ tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nộp online thì đương đơn vẫn phải qua VFS để lấy mẫu sinh trắc học. Còn nếu nộp tại VFS thì mọi thủ tục đều được thực hiện tại VFS.