Làm visa Úc thăm thân

Tháng Mười Hai 1, 2021
Để xin visa thăm thân Úc, đương đơn cần nộp các khoản phí sau:
  1. Lệ phí xin visa thăm thân Úc là 145 AUD; và
  2. Lệ phí nộp cho VFS Global là 477.000 VNĐ (nếu nộp trực tiếp tại VFS Global); hoặc.
  3. Phí sinh trắc học nộp cho tại VFS Global Úc nếu xin visa Úc online: 453.000 VNĐ.